DELTAENGINEERS PAMATDARBĪBAS VIRZIENI IR

CEĻU, STĀVLAUKUMU UN LIDOSTU PROJEKTĒŠANA

+371 29591855

GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI

01.

CEĻU PROJEKTĒŠANA

AUTOCEĻU, PILSĒTU, IELU

KOMERSANTU CEĻU, MĀJU CEĻU

IETVES, VELOCEĻI

02.

AUTOSTĀVLAUKUMU PROJEKTĒŠANA

AUTOSTĀVLAUKUMI

LAUKUMI

03.

LIDOSTU PROJEKTĒŠANA

SKREJCEĻI, MANEVRĒŠANAS CEĻI

PERONI

DE-ICING PLATFORMAS

04.

CEĻU DAĻAS IZSTRĀDE PUBLISKIEM OBJEKTIEM

LIELVEIKALIEM, VIESNĪCĀM, RAŽOTNĒM

VERTIKĀLAIS PLĀNS 3D VIDĒ

SEGUMU, SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS PLĀNOŠANA

ZEMES DARBI, KARTOGRAMMAS

PAR MUMS

SIA “Delta Engineers” ir projektēšanas uzņēmums, kas dibināts 2016. gadā, ar mērķi izveidot spēcīgu starptautisko inženieru komandu transportbūvju infrastruktūras projektu izstrādē.
Uzņēmuma inženieri aktīvi piedalās ātrgaitas ceļu, tiltu, tuneļu, dzelzceļu un ostu projektos Skandināvijas valstīs. Šobrīd uzņēmumā ir nodarbināti 10 inženieri.

MĒRĶI

01.

KONKURĒTSPĒJA VIETĒJĀ UN PASAULES TIRGŪ

02.

PALIELINĀT ESOŠO UN POTENCIĀLO KLIENTU LOKU

03.

PEĻNAS PALIELINĀŠANA

04.

AUGTĀKA PRODUKTU KVALITĀTE UN KOMERSANTA PRESTIŽS